chuyencuathao 

Chuyện Của Thảo - Trại Khai Phá 1- 2012

 

 

 

                                              DSC 0469 Nhà Bếp - Trại Khai Phá 1 - 2012

 

 

 

 

Nghề Trưởng - Outdoor Leader Skills

Silicon Valley Monterey Bay 04/2013

 

 

 

 

 

Scoutmaster Position-Specific Training 2015

Khóa Huấn Luyện Cơ Bản Chức Vụ Trưởng Ngành Thiếu

 

 

GROUP 1C copy 

TÙNG NGUYÊN 7 - Đôi Điều Tản Mạn

 

 

T10 4757

Tường Thuật Lễ Trao Huy Hiệu Rừng Tùng Nguyên 7