Liên Đoàn Ra Khơi

Lễ Song Thân 2013

***

Tập 1

***

Nếu anh chị em kéo xuống mà không c̣n thấy h́nh th́ bấm F5 (refresh) để máy reload lại (có thể sẽ bấm F5 nhiều lần)

 

 

 

Xin vui ḷng xem tiếp tập 2