LIÊN ĐOÀN RA KHƠI SAN JOSE

 

Untitled 1 copy   DSC 6103   DSC 6817      

                       Xuân 2013                                  Lễ Tổng Kết 2012        Giổ Tổ Hùng Vương 2013

 

RAK 8331    

  Lễ Song Thân 2013